Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,125 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ -106 - Poem by Ronjoy Brahma

गाबज्रियो दिनै बे गोथौ हराव
खोनासंनो हास्थायो नोँनि आं-
गोदै साबसिन उन्दुनायनि सिगां
-
दिनै बेसेबा सुदेम हरा
बेसे आर'ज आंनि जिउआव
हमथा आंखौ गोरा खोमसियाव
-
बिलिर आंनि गोरबोआव
खोमसियाव अख्रा गोसोआ बिरलांब्ला
-
नै अबं बिलिर खाफालाव आंनि
गोथार नोँनि आखायजोँ आर'जआव
आं लुबैयो नोँनि गारांखौ
नोँनि देँखो गोरबोआव लानो
-
नै गिरि बेसे हास्थायो नोँखौ
खौसेथि जानो नोँजोँ गोरबोआ
जेब्लाबो मोन्दांथिनो नोँनि अन्नायजोँ
-
बे हराव नोँनि बोसोनजोँ
बेसेबा आंदि उन्दुलाङो
गोदो गोदो गोजोन गोजोन।
-
28/03/2015
लजिँआव, गोजोनफुरि

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ -106 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, March 28, 2015

Poem Edited: Saturday, November 7, 2015


[Report Error]