Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,505 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ -110 - Poem by Ronjoy Brahma

फुंनि एमाव गोग्लैनायनिफ्राय
सिखारना नायहरो रैरुब मिथिँगाखौ
बावगाराखै नोँखौबो गिरि
सोरां नोँखौ खुलुमहरो
-
नायहरो आं हरैथिँजाय आफा
सानदोँ आं बेसेबा समायना
हायनारि मिथिँगा बिलिरबाय नोँ
-
दिनै फुंबिलियाव नोँजोँ आंजोँ
बेव गोजोनै मिनिसुलु गोरबो इसिँआव
जेराव आंनि गासैबो नुसारनाय
नुहरो सोरां नोँनि साथिनाय
-
नोँजोँ लोगोसे जेरै आंनि सिनायथि
होदो बयनिबो गेजेराव सिनायथि
हिंसानाय- नायख्लेँ जेराव थाया आंनि
-
बयनिबो जेरै आंगो नोङो
गिरि नोङो बे गथा मुलुगनि
मिथिगौ आफा अन्नाय जादोँ आंहाबो
आर'ज आफा बिनिनो नोँनि आथिँआव
-
गाबज्रियो गाबज्रियो नै गिरि
आंनि खोमसियाव सोरांखौ रिफिहर
सारलानानै होदो आंनि गियानाव
जिउ गोथां गोरबो इसिँआव
-
नै आफा खुलुमना सथ'बो आंनि सोलेरा
गोसो गोरबो गेवनानै।
-
03/04/2015
गामियाव

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ -110 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, April 4, 2015

Poem Edited: Saturday, November 7, 2015


[Report Error]