Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,722 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 142 - Poem by Ronjoy Brahma

थाबायै थाबायै लामायाव
मेँग्लियो
सना आं मेंग्लिथारो
नोँनि मिनिसुलु मिनिनायाव
-
बे खुसिखौ नोङो होदोँ
नोङो होदोँ रजे
नुयो मिथिँगानि खुसिखौ
सना नोङो मिनिसुलु
-
बावनाय जानाय नङा
फुंनि साननि
सानजौफु मोनाबिलिनि
बावनाय जानाय नङा सना
गावदां नोँनि महरखौ
-
आंनि गोरबोआव गेलेयो
सना आंनि जिउमायाव
आंनि हांआव आंनि मोखांआव
-
साननि सान नोङो
हरनि हर नोङो
नोङो गासैबो मिथिबाय आं
सिखोला नोँ सना
आंनि अनजालि नोङो
-
नै जिउ नोङो रजे
गोरबो नोँ
हां नोँ
नोङो आंनि आंनि जिउ
सिमां नोँ मोकथां नोँ
-
आं गोसोखौ थुफ्ल'ङो
खेबखायो नोँ
बिलिरो नोँ
सना थांना थायो नोँ
लोगो लोगो थायो नोँ
-
बे खोमसिनि बिखायाव
सुदेम बार जायो
गोबायो खुदुमो नोँ
रजे आंजोँनो आंजोँनो
सना नोँखौ आं खुलुमो
-
आंनो उन्दुनाय होयो
नै सना उन्दुनायखौ हो
नै सना नोँनो फोजा
रजे आंजोँनो था आंजोँनो।
-
08/11/2015
बंङाइगामियाव

Topic(s) of this poem: love


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 142 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, November 8, 2015[Report Error]