Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,182 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 146 - Poem by Ronjoy Brahma

दिनै मोखांनि लाजिसुलि महरा
आयखां-बायखां सानबोलावरि रायजोआव
आंखौ बोलांगासिनो बोलाङो-
-
गले गले नायफ्लाङो
मा इसे समायना मेगन थायनैया
गलापि फाइलि बादि गोजा
सना नोँनि गुसुथि जराया
-
गले गले नायफ्लाङो
आथिँ आसुरनिफ्राय
बिबार खानाय खानाय बिलाइसिम
रजे आंनि खन्थाइगिरि गोसोखौ
दिनै नोङो फाग्ला खालामो
-
नोँनि मेगनजोँ आंनि बायलुं मेगना
गले गले सौग्राव लायो
गलापि खावलायनि गाबा
आंनि गोसोखौ बावगोमा होयो
-
रजे नोँनि समायना मुस्रिया
आंखौ बोकथाबो
जेराव आङो गल' नायगोमोयो
-
नोँनि मेगनजोँ आंनि मेगना
हायावनो ज्रय गोग्लैयो
रजे नोँदि मा इसे मिनियो-
आङो गल'ल' नायबावदोँ।
-
19/11/2015
गामियाव

Topic(s) of this poem: love


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 146 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, November 19, 2015[Report Error]