Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,187 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 155 - Poem by Ronjoy Brahma

दिनै बिरै बिरै थाङो
बिरलाङो गोसोआ आय'
नोँनि सेराव नोँनि खाथियावनो
दिनै नोँखौ नुयो मिनिनायाव
-
दैमायाव दैसायाव गोजोमनानै
दिनै रंजायै रंजायै गेलेयो
जोमैयाव अख्रांआव गेलेयो
दैमायाव दैसायाव गोजोमनानै
-
मिथिँगायाव आय' मिथिँगानि
बिफांआव-बिलाइआव
बिबार बारो मिनियो
खोलो खोलो बार मिथिँगानि
-
रंजानायनि गोजोनाव सोलेराव
बिलिर बिलिर गोजोन हुब्लिरो मादि
आय' दैमायाव दैसायाव गोजोमनानै
दिनै रंजायै रंजायै गेलेयो
-
अखा हायो सान मिनिसुलु
खोलो खोलो बारबो बारो
दिनै बिरै बिरै थाङो
बिरलाङो गोसोआ आय'
-
हां बोयो बोयो आङो
दिनै रंजायो गसाइ रंजायो
नोँनि सेराव नोँनि खाथियावनो
दिनै बिरै बिरै बिरलाङो।
-
28/11/2015
बाङाइगामि

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 155 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, December 8, 2015[Report Error]