Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,505 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 174 - Poem by Ronjoy Brahma

सोमखोर मिथिँगानि बिफांनि सेराव
थोँनै आथिँजोँ गसंनानै
आं लामायाव नोँखौ नायहरो
आं नोँखौ खुलुमहरो
-
जोँमा अन्नायजोँ बुंनाय गोरबो
दुंबुर दुंबुर खुदुमनाय
लाबो जिउनि लासै फैनानै
गिरि नोँखौ अनसायो आं
-
सोरांजोँ दुंबुर गलिनाय
होफै थुफ्लं आंनि गोरबो
गोफार नोँनि गोजोँ थुंग्रिजोँ
दिनै बिखा फाथिना होगोन खुसियै
-
गसाइ नोँ आंखौ खादो
जेरै खारग'नो हाया नोँखौ बावनानै
नोँजोँ आंजोँ सान आरो हराव
नोङो लोगो खालामदो गावनि
-
गसाइ अन्थाइ जानाय बिखायाव
गलियै गलियै दादो गोदानै सनानि जिउ
समायना नोँनि लामायाव
दिनै आबुं खालामदो सोरांजोँ
-
फुंनि लांगोनायाव लोरो लोरो
गसाइ मावग्लुबना थायो गसंनानै
आंनि थोँनै आथिँखौ नोङो फोरादो
गिरि नोङो आंनो फोरोँदो।
-
11/01/2016
गामियाव

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 174 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, January 11, 2016[Report Error]