Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,356 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गुरुदेब।2 - Poem by Ronjoy Brahma

जाय गासै थै आरो गोसोयै
बर' आरो हारिनि फिसा
जोनोम लादोँमोन मुलुगाव
बियो जोँनि गुरुदेब।
जोँनि आंगो हादोराव
बिनो मेष गान्घी मुलुगाव।
उन्दै गथ' काजिगामियाव
रोन्दीनि उफासिखौ लानानै
संसारखौ गुवारै फेहेरदोँमोन।
संसार जानोब्ला बिघ्दा रोँनांगौ
बियो फरायसा हानजा दिहुनदोँमोन
हारि हादोदखौ फोसाबदोँमोन
हारियाव थानाय सुथुरखौ
औवा गोरलैबादि फदबदोँमोन।
बिनि सानस्रिया जोबोद दाहार
बिनि जिउमाया जोबोद गोथार
बिनि बिखाया जोबोद गोजौ
बियो बुंदोँ-
'जौ थागौमानि बर'आ जौगाया'
हारिया हारिखौ मदद होनांगौ
गोरोँ जाना हादोदखौ दैदेननांगौ।
सैथो, अहिंसाया मानसिनि घोरोम
घोरोमासो खौसेथिनि गुदि
बिनि सानस्रिनि बोलोजोँ
गेना गोरोन्थि मानि गोमोरो
आलायारन गोदान ओँखारो।

Topic(s) of this poem: art, history

Form: Chance Operations


Comments about गुरुदेब।2 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, March 24, 2015

Poem Edited: Friday, February 19, 2016


[Report Error]