Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,356 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ -44 - Poem by Ronjoy Brahma

सिबियारि आं
नुआखै बिफा नोँखौ दिनै
नायहरदो
नायहरथारदो आंनि मोखांथिँ
मेसेबा दिनै आं गिरि
नोँखौ नुबोला खेँना गोरबोनि दरजाखौ
-
गसाइ नोजोरा थागोन हाथरखि अख्रांनि
आरोबाव गोजोँ मेगन आंनि
हानायमानि आर'ज गाबगोन आं गिरि
-
गोदान मिजिँ हास्थायनाय
थार उजिगासे जोनोमाव गोजोन
गोदान सोरजिनि सोरां
गोहो राहा बोलो
होदो बिफा आंनो
-
अननाय हेफाजाब बोर सास्रिदो
ॐ सतगुरु मोन्थोरजोँ
गाबज्रिनो जेब्लाबो
गियान गोरबोआव सोमजिहोदो
सोरांनि लामाजोँ थाबायनो नोँ
होदो आंनो एवस्रांना
खोमसि अरनखौ
सिबियारि आं
आफा नोँनि
गिथाव खोमसि नोरोग
रायजोनि
-
गैया गैथारा राहा बिफाया
अनाबोला आंखौ जोनोमाव
गासै मदद
गासै सहायनाय
दाहा दिखार
नोँनोबोल' गाबनाय मिनिनाय
-
गसाइ अनदो आरो नायफिन्दो
आफा गियान
मददजोँ नायफिनदो
लोगो नोँल' आंनि जिउनि।
-
02/04/2014
गामियाव

Topic(s) of this poem: poem, prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ -44 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, July 24, 2014

Poem Edited: Wednesday, November 11, 2015


[Report Error]