Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,832 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बोहैथि-5 - Poem by Ronjoy Brahma

लामायाव गुसु बाराव मेगनाव जोबोर खुसियाव कलेजाव जोबोर गियानाव सोरां-फुं-सान- बेलासियाव गोसोआव गोथार गोजोनाव बियो आंनि खौरां लायो, मोजां बाथ्रा सावरायो, अब्ला आङो लाजिसुलुयो रजेनि समाय फालियो गोसोआव अब्ला गोथार गोसोआ गोरबोआव अब्ला गोथार मिजिँआ आङो समाय लायो मिजिँआव। बिखायाव उफ्ले उफ्ले आं समाव सानो उल्टां फाल्टां गोजाम गोदान मिजिँनि सिरि सिरि अननायखौथ' माब्लाबा खावना लानो हाया, बिना लानोबो आंहा लाजिनायाव गोहोबो गैया, आं गाबदोँमोन दुखुआव, बोदोर जादोँमोन हाबिलायाव; खावलायाव बोहैनाय मेगन मोदैया गोरान हाद्रिनि लामाखौ हाब्रु महर होदोँमोन बायदि फेलेँनि सिमां बायदि नंखायनि मिजिँ ओँथि गैयै गोरबोजोँ मोन्दांनाय। उल्टां-फाल्टां सानस्रिया आंनि गोरबोआव माब्लाबा आमाय-जुमाय गेलेयोमोन आङो सानफ्लाङोमोन- आंनि गोरबो नोँ जेब्लासिम हमदां हाया अब्लासिम गोरबोआवनो थाबाय थागोन आंनि नोँखौ मोजां मोननायाबो; मोजां मोननायजोँनो समा बारगब्ला बेरफ्रुलांथोँ नांगौब्ला गोरबोआ गोगो गोथार मोजां मोनहाबनायजोँ। सिरि सिरियैनो अननाय नागिरो अननाय होयो गोरबो होयो रजेनि खाथियाव लाजिसुलु सावरायनो नाथाय गोरबोनि बाथ्राया लाथा खायो गुसु गोरबोआव। आंनि मोखांआ सोमखे जालांदोँमोन बायदि सानस्रिया सान्दोँमोन, उसाव बादाव सानफ्लाङो आं आंनि हाथासि नोजोर आरो हाथासि मोखांआव नायना सोर दिहुन हायो? सिबाय जोबोद जोबोद गोथौ माबा नागिरो। आंबायदि हास्थायनायनि रुगुं मोनै नैथि सोरबा दंबावो ना? आं थाखोमा थाखोमा नायो रायज्लायनो फोरमायनो सानो जोबोद गोहो लानानै आं आंनि गासै मोजां मोननायखौ फोरमाय सानो गोरबो बेखेवना नाथाय आं साफियाखैमोन। जोबोद समायनायै आं सानोमोन नोँनि गुरै मिनदो, नायनो मोजां सोलेर आरो महर-मुस्रि, गमामा आं मोजां मोननायखायनो मोजां मोनो बियो गोसो थोयो आङो सानफ्लाङो दंमोन।


Comments about बोहैथि-5 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Wednesday, July 1, 2015[Report Error]