Masarap Ang Berdeng Bukong Bilog Poem by Bernard F. Asuncion

Masarap Ang Berdeng Bukong Bilog

Rating: 5.0

Masarap ang berdeng bukong bilog,
Kunin ang matalas na tabak;
Mula sa bungang inihulog,
Huwag uminom ng alak.

Kunin ang matalas na tabak,
Tanggalin ang makapal na buhok;
Huwag uminom ng alak,
Mag-ingat sa hawak na gulok.

Tanggalin ang makapal na buhok,
Tingnan ang lawa ng sabaw;
Mag-ingat sa hawak na gulok,
Inumin ang tubig na malinaw.

Tingnan ang lawa ng sabaw,
Lasapin ang malambot na laman;
Inumin ang tubig na malinaw,
Basain ang uhaw na lalamunan.

Lasapin ang malambot na laman,
Mula sa bungang inihulog,
Basain ang uhaw na lalamunan,
Masarap ang berdeng bukong bilog.

Masarap Ang Berdeng Bukong Bilog
Saturday, February 18, 2017
Topic(s) of this poem: thirst
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Bernard F. Asuncion

Bernard F. Asuncion

Subic, Philippines
Close
Error Success