मावनांगौ खामानि मावलांबायथा Poem by Ronjoy Brahma

मावनांगौ खामानि मावलांबायथा

नोंनि आखायाव मावनो थाखाय गोबां खामानि दं
आरो आखायनिफ्राइ गोमालांनायनि उनावबो
गोदान गोदान खामानि फैबावगोन नोंनि आखायसिम
बेनिखायनो मावनो थाखाय नोङो साखाफारा जानानै थानांगोन
मावनो हानायनि रोंगौथि नोङो सोरजिनांगोन

खामानिनि गेजेराव नोङो मेंगोन
माब्लाबा नोङो खामानिखौ मावनो बागोन
नाथाय खामानिखौ दानागार
मेंदोंब्ला दान्दिसे जिरायनानै मेंनायखौ होखार

खामानि मावबाय थानाय समावनो
नोंखौ गोबां मानसिफोरा गोबां बायदिसिना बुंगोन
मेगन सागोन सोरबाया
गोसो सिफायनानै उनफिनहोनो नाजागोन
सोरजोंबा रायखोमाजानायनिफ्राइ बारगनो थाखाय
माब्लाबाबो आराम थानो दासान
नङाबा सानसे गावनो गावनि हारामि जागोन

सोरबाफोर नोंथाङा मावनाय खामानिखौ नेहाद होनना
नोंखौ लाजिमोनहोगोन
जोबनो गैयै नोंनि गोसोआव गुलाय-गुजाय सानहोगोन

जायखौ नोङो मावनो लाबाय
बेयो नोंनि गेदेर बिबान बे खामानिखौ मावलांबाय था
नोंथांनि जाफुंसार जानाया फैगोन
नोंथांनि जोनोमनि थार समायनाया बेनि गेजेरजोंनो बेरखांगोन

Friday, June 7, 2024
Topic(s) of this poem: motivation
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success