NHIEN NGUYEN MD


VườN Hoa, MộT Hũ RượU Nho (DịCh Thơ Lý BạCh) - Poem by NHIEN NGUYEN MD

Vườn hoa, một hũ rượu nho

Mình tôi ly rượu, không người bạn thân.

Nâng ly, tôi rủ chị Hằng

Bóng tôi đây nữa thành ba bạn vàng.

Hằng Nga chẳng uống được đâu

Bóng tôi thì chỉ biết làm nhại theo.

Hằng Nga sẽ giúp ban đêm

Trăng soi, Bóng sẽ tự nhiên đồng hành.

Nỗi vui tăng với mùa xuân

Khi tôi ca hát thì Trăng sẵn sàng.

Nhẩy vui, Bóng cũng đưa chân

Càng vui tiếng hát chân càng đưa mau.

Chung vui nếu vẫn chưa say

Đến khi say quá thì ba chia lìa.

Hứa làm ba bạn lâu dài

Nếu mà thất lạc tìm nhau Ngân-Hà.

4/3/2015

Dịch thơ Lý Thái Bạch: Amidst The Flowers a Jug of Wine.

Topic(s) of this poem: drink, loneliness, translation


Comments about VườN Hoa, MộT Hũ RượU Nho (DịCh Thơ Lý BạCh) by NHIEN NGUYEN MD

  • (7/22/2016 9:40:00 AM)


    I enjoy this poem very much. Thank you for writing this poem.10 marks. (Report) Reply

    0 person liked.
    2 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, April 4, 2015

Poem Edited: Wednesday, November 9, 2016


[Report Error]