Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,187 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

Why I Love Bodo Films - Poem by Ronjoy Brahma

आं मोजां मोनो, मोजां मोनो
गोमो-गोथां बायदि गाबनि दखना जोमग्रा
मिथिँगानि सावगारि जोँनि हारिमु
आसार-खान्थि सोदोमस्रि बेवहाय बेरखाङो
-
जोँनि रंजानाय-गाबनाय बेसे ओँथि गोनां
मोसानाय दामनाय देनाय रोजाबनाय
जोँनि गासै सिनायथि बिदिन्थि
-
जोँनि सोलोँथाइ जोँनि थुनलाइ
हालो-दैलो संसार जानाय
बेवहायनो बेरखाङो, बेवहायनो नुयो
-
सोमखोर रानस्राव बिफां-लाइफां
थांलाय-फैलाय बोथोर
जोँनि घोरोम जोँनि गियान
बेवहायनो नुयो, बेवहायनो बेरखाङो
-
रंजायो आं उन्दै समनिफ्रायनो
गस्ला फिदिँ फिदिँ खुसियैनो
सेन्डेल गारदाव गारदाव गोजोनैनो
मोसायो लेवरा फिथेँ फिथेँनो
आं मोजां मोनो, मोजां मोनो
-
आयनि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्रायनो
दैसायाव दुगैनायबादि गोजोनैनो
हाजोआव गाखोनायबादि गोग्गायैनो
आङो रोजाबो नोँसोरनि मेथाइखौनो
-
आं मोजां मोनो, मोजां मोनो
आंनि रावआ थेरनायसिम रोजाबो
स्नि हाथर्खि अख्रांआव
नागिर नागिर नोँसिनि मेथाइ रोजाबो
-
आंनि बैसोआ सेसा खारनायबादि
फिनज्राब फिनज्राब बारलाङो
आंनि जिउमाया बांसिन अनहाबो
आय' बिबारबादिसो बैसोआबो
-
बियो मोजां मोन्नाय आंनि
मुलुगखौ गावनिखौ लानानैनो
नोँसोरखौ आं मोजां मोनो
रंजालु थुलुंगा गाबनाय-मिनिनाय नोँसोरनिनो
-
आं मोजां मोनो, मोजां मोनो
आंनि हांआ थुंगेनायसिम
बहाबा बिरलांनो साजायनायसिम
आङो गारां हगारो नोँसिनि मुंखौनो।

Topic(s) of this poem: film

Form: Narrative


Comments about Why I Love Bodo Films by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, November 19, 2015[Report Error]