Xola Nhliziyo Yami Poem by Lungelo S. Mbuyazi

Xola Nhliziyo Yami

Rating: 5.0

Xola nhliziyo yami,
Uthando lukwehlulile.
Owayithembisa, uyayithanda; uyalile.
Ingepheph' inhliziyo yay' idabukile;
Ngaw' ithemba lothando lilahliwe;
Ngony' inhliziyo yay' uyihlubuhlile;
Wayixebula kungesikhumb' enqineni;
Izibazi; amanxeb' abhibhayo ashiyiwe.

Kahle kahle, uyayithanda?
Uthé uyamthanda?
Xola nhliziyo yami,
Sekwanele manjena.
Wena yini oyaziyo ngothando?
Wayishela, yala; waphikelela, yakuqoma;
Yakuthanda, wajabula; yakwala, wakhala;
Wayala, yalila; isalil' usushaya ibuya?

Xola nhliziyo yami,
Uthando lukwehlulile.
Lukwehlula nje, nguwe oyalile.
Hayi! Yeka nhliziyo yami.
Ubuya nani? Usuhlulekile yini?
Sala wedwa kanjalo, kufukamele;
Unembez' odabukile, owakho ugone;
Khuzeka. Sekwanele manjena.

Intomb' engiyithandayo, ngiyalile;
Amathemb' ekusasa, asedeliwe.
Intokaz' engithandayo, ngiyishiyile;
Njengohlanya ngiyay'landela, iyabaleka
Kangikhathali. Inhliziyo yay' ikhungathekile.
Wagxumagxuma kangaka, kanti uyixoxo yini?
Uyalile kodwa uyayithanda?
Khohlwa. Awuzaz' ufunani.
Xola nhliziyo yami uthando lukwehlule.

Monday, November 13, 2017
Topic(s) of this poem: sad love
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
The poet is at the crossroads of his love life.
COMMENTS OF THE POEM
Simon 25 June 2018

Another painful sad love showing hurt feelings by such a resistance woman....worth school syllabus... Please, would you work out the English version of this poem

1 0 Reply
Lungelo S Mbuyazi 25 June 2018

Thanks man for your positive recommendations... I shall do so, do the translation. Thanks

0 0
Siyabonga A Nxumalo 19 April 2018

Xola Nhliziyo yami. Imnandi, ibhaleke kahle.ishiya umfundi nosizi lokwephuka kwenhliziyo. Sya_! !

1 0 Reply
Lungelo S Mbuyazi 20 April 2018

Au kwakuhle ukuzwa lokho, Nkabantle. Phambile ngesaluncela!

0 0
Unknown 21 November 2017

Ah man! Oh this girl won't agree after such effort from third and fourth parties. Heart touching piece of writing. Keep them coming

2 0 Reply

Oh! Yeah, sometimes, nothing works if someone doesn't love you, then they don't., ,

0 0
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Lungelo S. Mbuyazi

Lungelo S. Mbuyazi

Inanda Newtown A
Close
Error Success