Xian Sutrof


Xian Sutrof Poems

1. Kambal Ng Aking Puso 11/8/2011
2. Paglalakbay 11/24/2011
3. Inspirasyon 11/24/2011
4. Unconquered 11/26/2011
5. Unconquerable 11/26/2011
6. Sadyang Ganito Ang Buhay 11/29/2011
7. Paglisan 12/30/2011
8. Ikaw Ang Aking Pangarap 11/8/2011
9. Dahil Sa Pag-Ibig 12/11/2011
10. Ang Aking Kahapon, Ngayon, At Bukas 11/8/2011

Comments about Xian Sutrof

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Xian Sutrof

Ang Aking Kahapon, Ngayon, At Bukas

Makakalaya pa ba ako sa buhay na kinagisnan ko?
Buhay na tila nakakulong sa mundong hawak ko
Isang mundong malabong maintindihan ng karamihan
Maiintindihan lang ng taong may malawak na isipan.

Sa panibagong yugto ng buhay ko ngayon
Makakaya ko bang baguhin ang aking kahapon?
Ito'y mahirap gawin, pipilitin ko man
Inspirasyon ang kailangan para sa tatahaking daan.

Alam kong malayo pa ang umaga ng hinahangad kong bukas
Marami pang dagok na susubok sa tibay ko't lakas
Subalit Panginoon pa rin ang may hawak para sa magiging wakas
Ang tanging magagawa ko'y ...

Read the full of Ang Aking Kahapon, Ngayon, At Bukas
[Report Error]