Jan Kevin de Quiroz


Jan Kevin de Quiroz Poems

1. Paglaom 2/15/2010

Comments about Jan Kevin de Quiroz

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Jan Kevin de Quiroz

Paglaom

Esperanza, ano ka baya talaga?
Asin ano an saimong tuyo?
Hanggang sain an saimong
kapangyarihan? Ta'no ta

mawot asin hagad ka
nin kadaklan ngunyan?
Dawa si isay, kahubenan,
orog na an magagadanon.

Habang buhay kang nagdudurog
sa puso nin kinaban.
Sa mga kastilyo nin mga hade,

sa mga pusali nin mga pobre.
Paglaom, saimo
nahuhuri an kagadanan.

Read the full of Paglaom
[Report Error]