Jesus James Llorico


Jesus James Llorico Poems

1. Parc Regency (Diamond Group) 7/7/2015
2. Pag-Ibig Na Tunay 9/29/2015
3. After Work 10/20/2015
4. Old Trees (Haiku) 10/20/2015
5. Trees 10/22/2015
6. Leaves 10/28/2015
7. Your Beauty 10/29/2015
8. All Saint's Day 10/29/2015
9. Graveyard (Haiku) 10/31/2015
10. Winds 10/31/2015
11. Grave (Haiku) 11/1/2015
12. Power And Richness (Haiku) 11/1/2015
13. The End Of Life (Haiku) 11/1/2015
14. Writing Poems 11/1/2015
15. Lady Of The Night 11/2/2015
16. Beautiful Girl 11/2/2015
17. A Walk In The Park 11/5/2015
18. A Gentle Walk 11/7/2015
19. Letters 11/10/2015
20. When I Became A Part 11/12/2015
21. The Best I Have Ever Seen 11/13/2015
22. The Night Is Long 11/14/2015
23. The Sun (Haiku) 11/15/2015
24. A New Poetry 11/16/2015
25. Love Like An Evening Sky 11/18/2015
26. Christmas (Haiku) 11/21/2015
27. Taking My Time 11/23/2015
28. Two Hearts (Haiku) 11/26/2015
29. My Love (Haiku) 11/26/2015
30. Real Love 11/28/2015
31. The Stars (Haiku) 11/30/2015
32. The Skies (Haiku) 12/1/2015
33. My Heart Remembers 12/1/2015
34. The Love Of Yesterday 12/2/2015
35. My Heart Like A Tree 12/4/2015
36. The Morning Sun 12/6/2015
37. Christmas 2015 12/8/2015
38. My Thoughts (Haiku) 12/9/2015
39. The Moon And Stars 12/10/2015
40. Young Women (Lds) 12/19/2015
Best Poem of Jesus James Llorico

Paghigugma (Binalaybay)

'Ang paghigugma sa aton palangga
kon kis a wala gaayon sa istorya
mga plano nga indi makuha
kag mabilin na lang sa huna huna

Sa dugay nga tinuig nga ikaw kilala
imo nawong nga pirmi ko makita
kag isa ka gab i ako natingala
sa kasing kasing palangga na kita

Sa kalinong sang gab i nami tulukon
ang imo guya nga sobra katahum
aton mata natuon sa mga bituon
kag kita duha naga damguhanon

Kabalo man ko nga indi ka sa akon
ini binalaybay sakon lang tagipusuon
kag sa pagtindog sa tunga sg dulom
indi ka gid madula sa panumdom

Bisan subong ...

Read the full of Paghigugma (Binalaybay)

Flower

'Our life
Is like a flower
How will we know
our scent
and beauty
to last forever.'

[Report Error]