Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,426 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बन्थ' रजं - Poem by Ronjoy Brahma

थं गसंना आं नायगोमोदोँ
बिसोरनि थाबायदिँनाय
फाख्रा-सिख्रा मोसा बिगुरनि खसाबखौ
-
मेगनजोँ मेगन सौग्रावलायदोँ
नायनो मोजां सिख्लाफोरनि
ख्लाब-ख्लिब फेसा मेगनफोरजोँ
-
उन उन थांफादोँ गोसोआ
होँगो-दोँगो ससेयाव आन्दायहैदोँ
फिन सोरबा सासेनि उन उन थांबावदोँ
-
जायखौ समायना नुदोँ
बेखौनो बोदोर जादोँ मोननो
थांलाय-फैलाय बिसोरखौनो लामानायदोँ
-
सोनाबनि बारा बिसोरनि
समायना खानायखौ बिलिर फिसा
हाद्रि फोनांदोँ
अनजालिनि गान्नायखौबो महर सोलायहोयो
-
बिजिरनो सम गैया बे समाव
नायनो समायना नुदोँ
नायबाय थानायानो हामदोँ
नाथाय नायनो समायना महरखौबो
दाउखा सिगुना खेबलाब फैयो
बिसोरनि मोखांखौ दाखोन खालामो
-
बेवहायनो दुखु आं
कातिकनि जेवारिया मानोबा स्रोब गोमोरो
आवमा-एम्फौफोरा बाफबफैयो
-
मोनाबिलि मोनाबिलि बनदोमाव
बिसोरो गोग्लैहैदोँ
बिसोरनि महर मोखां गासैबो
बनदादा जायो सोरांबानो
-
दाउस्रिफोरबादि दिजायनो हायाखै आं
दिखाराव हमथा हायै जायो अब्लाबो
गोसोजोँ गोसोनो बनजु बिफांआव बुस्रोद बायो।

Topic(s) of this poem: art


Comments about बन्थ' रजं by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, October 23, 2015[Report Error]