Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

अख्रांआव लिलि लाला थै - Poem by Ronjoy Brahma

खोमसि खोमसि साल दंफां
बबेबा जारमानि हाग्राफोराव
कार्बनडाइ अक्साइडनि गोखा खहाय
मै सेसा रैसुमै दाउसिनफोराबो
दा रोजाबनो गोजोनलिया
-
मोसाया दारि फिस्रिना सोगोमदोँ
बिनि सेर सेर रख्रा सियालमोना
जादोँ उन्दुदोँ आरो खिदोँ
बेयाव दा जोबोद अरन
नाथाय मोकथांखोर होन्नो हागोनदा?
-
सिगुण बिरदावनाय अख्रांआव
गोजोन अखा हालिया
(अख्रांआ गोग्लैहां गोग्लैहां)
गुफुर दाउथुआ बहानिफ्राय बिरबोनो?
सियालनि हाबाया जायोब्ला
थोरि दुब्रि गांसोआबो रंजागौ
-
दाउखाफ्रा मेँग्लिबाय जानांगौ
आरो खाल फेसाया बेसे गाबनो?
अब्लाबो खुगा रुयायहाब रुयायहाब
फारानि सैमाफोरा सोँदोँ आरो सोँदोँ
-
सिनाय जायै हरनि दाउसिनफोरा
अखाफोरनि मोखांआव गोसोम फर्दा फानफ्रेदोँ
बेसे सोरखौ फोजानो सांग्रेमामोना
मोलेले थर्सखौ सेरै सेरै?
-
अनजालिनि गोमो जारौ महरा
गोजा गोजा जानो हमदोँ
आरो दाहोना रामोन्दानि
हायना गोनां रमान्टिकआवबो दाय दं
मानोना बियो मिथियादि
सोर्गो नोरोकनि बाथ्रा
-
बुरलुंबुथुर दैमायाथ' सहायनो हाया हाया
दा बिमा दैयाबो खुरखादोँ आरो खुरखादोँ
बिनि सेर सेर लेवार बेलाव।

Topic(s) of this poem: art


Comments about अख्रांआव लिलि लाला थै by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, November 23, 2015[Report Error]