Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,465 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

अखा- 12 इनथिजोँ अखानि जुलिया जोब्बाय - Poem by Ronjoy Brahma

228
लावख्रि अरननि दाउसिन-दाउला
बयबो गासैबो सफैजोब्बाय।
लावख्रि अरननि जिब-जुनारा सफैबाय
बयबो गोरबोजोँ गोजोन्नाय फोरमायदोँ।
229
नुजाफैबाय हाजो मावरियानि गासैबो
नुजाफैबाय लायदर अरननि गासैबो।
फैबाय सालबारि कजबारिनि
सफैबाय गोबां गोबां अरननि।
230
इनथिजोँ अखानि जुलिया जाबाय
दाउस्रि बुरैया इनथिखौ गथायबाय।
आजावबाय अखाया बिसि महरै
बयबो बिबार सारनानै होबाय।
231
लायदर अरना बिबारजोँ बुंफबबाय
मुलुगनिफ्राय बेसेबा समायनासिन जाबाय।
सोर्गोनि गासैबो रंजानायसै
बिसोर बेसेबा बिबार सास्रिहरबाय।
232
रंजानायजोँ बुंफबबाय इनथिजोँ अखानि जुलि
बयनिबो बोर सास्रिनाय आबुं।
सोरां आरो हरा साबायखर होबाय
सान आरो अखाफोरा बोर होबाय।
233
इनथिजोँ अखानि जुलिया जोब्बाय
गासैबो सान हर रंजाबाय।
सानसेखालि अखाफोर सोरांआव
दाउस्रि बुरैया सल' खिन्थाबाय।
234
बयबो खोनासंबाय रंजाबाय
दाउस्रि बुरैखौ बाखोनायबाय।
अब्ला दाउराइ जोलायाबो
लावख्रि अरननि सल'खौ खिन्थानायसै।
235
लावख्रि अरना सिलिँखार जाबाय
बुदर राजाया मुलाम्फा जाबाय।
लावख्रि अरननि गोबां थैबाय
निसिमा रायजोनि गासैबो रंजाबाय।
236
अरना हांगारनि महर लाबाय
गोथै बेगेँनि दामोल जाबाय।
अरना लांदां जालांबाय
बन्थ अन्थाइनि मोदै गसरबाय।
237
मुलुगनि समायनासिनमोन बे अरना
मुलुगाव मुं गोमाबाय।
सिलिँखारनि अर सालाया
अरनखौ सावग्लिना हांगार खालामबाय।
238
बुदर राजाया मिनिग्लाब्बाय
निसिमानि गासैबो बाज्लंखांबाय।
अरननि अमा फिसाखौ लांबाय
अफ्रि जुमाय गुण्दै दौबाय।
239
अरननि दाउसिनखौ गावथारबाय
हमै हमै फानजारियाव सोबाय।
अरननि जुनारखौ गावथारबाय
बिसोर रंजायै बाज्लयै बेदर जाबाय।
240
हे दाउस्रि आबै सना
नोँ बुदरनि सल'खौ खिन्था।
जोँ बिनि सल' मिथिनो लुबैयो
लांसुनियाखौ जोँ फोजोबनि।
241
होनबा दाउस्रि बुरैया गाब्बाय
गोरबोआव दिखार नांबाय।
बियो खुद्रिबाय सहायनो हायैयाव
बिनि मेगनजोँ दैसा बोहैबाय।
242
दैसाया लायदर अरनाव बोहैबाय
बियो बेसेबा गोजोँ बोहैबाय।
दैसाया बिलाइ गोरानखौ फोजावबाय
बन्थ-अन्थाइ गोथैया गोजावबाय।
243
बेबादिनो अख्रांआ सोमो नांबाय
बेसेबांबा अखा हानो हमबाय।
बिफां-लाइफांआ बाज्ल खांबाय
लांसुनियानि खिथेर लानो।
244
गेरेमसा गेरेमसा दालाइ खाबाय
बेन्दोँ बेनला जौखांबाय।
मुलुगाव अरना बाज्लखांबाय
सान हर अखा हानो हमबाय।
245
गोबां दै बाना जाबाय
बार बारनो हमबाय।
सान्दुंआ सम सम राखांबाय
बेबादिनो दैज्लां सफैबाय।
246
रोजासे सान हर बारलांबाय
सानसेखालि दाउस्रि बुरैया गाबगाबाय।
बियो अब्ला रागा जोँगाबाय
बुदर होन्नाय राजाखौ बावलांबाय।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about अखा- 12 इनथिजोँ अखानि जुलिया जोब्बाय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, August 21, 2016

Poem Edited: Sunday, August 21, 2016


[Report Error]