Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,735 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 164 - Poem by Ronjoy Brahma

मिनि गोलाव मिनिनायाव
बार नांफैदोँ बिखायाव
गुसु गुसुसिन मोनानि
गाबनाय निहोराव थरथिँ थरथिँ
खबाम गाफैदोँ फुंनि
-
फैगोन नोँ फैगोन
गोजोँ गोगो मिनिनानै
आंनि मैखि सुस्र'नानै
गसाइ मिनिसुलु नोँ फैगोन
-
देरा जिउ देहा आंनि
गोरबो गोसो नोँजोँ गोरोबनो
नैबे लाथिख' मुलुगनि
बेयावनो रंजानाय गाबनाय थागोन
-
बे गाबनाय मुलुगनि
नैबे रंजानाय मिथिँगा महरनि
बासिया समनि रिँनायखौ
अबं गसाइ नोँ लोगो अरायदि
-
जेरै फैयो बार अखा
रंजानायाव बांग्रिँ सार-अन्थाइ
नायनो हायै गुबुंनायखौ
नोँ नोँ फोजोबलाङो इनाय-अगेनखौ
-
गसाइ बे उजियाव
नोँनि होनायखौ लानो हायो जैरैबा
बे गियानखौ आंनो नांगौ
दिनै मुलुगाव सिनायनायखौ
-
गुदुं गुसु जैरैबा
नोँखौ आं आंनो नोङो
मेगनजोँ अनलायनाय जाथोँ
जैरैबा मुलुगनि गासैबो बुजियो
-
लोगो नोँनि सोरजिमायाव
थांना थायो लैथोआ
जेरै थांना थाथोँ दैसानि जिबिया
गसाइ थांना थाथोँ मुलुगनि
-
बे गोरबोआव नांना दंनाय
आंनि बोनथुमनाय सान्नायखौ
फोरमायनाय जाथोँ आंनि
नोँजोँ गासैबो लोगो जानानै।
-
09/12/2015
गामियाव

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 164 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, December 9, 2015[Report Error]