Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,735 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

गोरबो इसिँनिफ्राइ- 173 - Poem by Ronjoy Brahma

बै सोरांआ माब्ला फैगोन होन्नानै
नोँखौनो नेनानै दं
जेब्ला नोँखौ नुयो मेगनाव
आथिँआव नोँनि खुलुमगोन होन्नानै
-
खोमसि खोमसिया थांगोन माब्ला
गोसोआव मिजिँङा दं
खोमसियाव अर फोजोँनानै
दाख्राय दाख्राय खोमसिखौ बिदायहोनो
-
गिरि नोँ फैयोब्ला
फैदो सोरां होना मुलुगखौ
फैब्ला नोङो
नोँजोँ आंजोँ लोगो हमलायगोन
-
मेगनखौ गोजोँ दैजोँ बिलिरना
गोरबोआव गोथार
नोँखौ खुलुमगोन आखाय खबजबनानै
नोँखौनो नेनानै दं
-
मिनिसुलु गिरि मिनिगोन
नोँ आरो बयबो मुलुगनि
नोँखौनो गंग्लायगोन जेब्ला
हान्थु खरायना गुगुरुब जानानै
-
फुंनि दर्खँआव फै नोङो
नोँखौ नेनानै दं
जेब्ला नोँखौ नुयो मेगनाव
आथिँआव नोँनि खुलुमगोन होन्नानै।
-
11/01/2016
गामियाव

Topic(s) of this poem: prayer


Comments about गोरबो इसिँनिफ्राइ- 173 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, January 11, 2016[Report Error]