! /? }{*+-Bamboozled…….? Poem by Barry Lindelihle Mvelase

! /? }{*+-Bamboozled…….?All my work is fading and my strength is lost.
All things that I’m trying to do are not working.
I want to surrender because I’m feeling failure from within my heart.
Regretting my faults also makes me feel like I am a looser.
When I keep on trying I feel burdened.
Burdened by all these elusive goals that I am failing to achieve.
Giving up makes me feel a bit better.
Better than facing all those barring obstacles which make me feel like a failure.
Barring me and melting down all the hope for my future.
Of course I don’t like to …….
But I’ve tried and failed,
So now I’ve decided....
I give up.

COMMENTS OF THE POEM
Siyabonga A Nxumalo 28 September 2012

Akulahlwa mbeleko ngakufelwa mfokaMvelase, imnandi inkondlo, iveza imizwa yokuzidela komuntu esekhohliwe kuba mnyama kakhulu mase kuzokusa....leli yizibuko we all go through, isikhathi uma singakafiki ngeke uphoqe izinto...qhubeka ulobe ikusasa liqhakazile. Siya_! !

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success