Explore Poems GO!

Ăn Ngon Nhưng VẫN Giữ Eo

Rating: 3.9

Bây giờ ăn chẳng cần no
Ăn vừa hết đói là tôi ngừng liền.
Tuổi thì cũng đã cao niên
Nhưng mà may qúa, có 'tiên' ở gần.
Chúng tôi thì muốn sống lâu
Thành ra nên phải uống ăn đúng đường.
Ăn ngoài, một món chia đôi
Uống thì nước lã thay vì soda.
Món gì nếu thích thì ăn
Nhưng mà hạn chế đủ vừa phần ăn.

Khi tôm, khi cá, thịt gà
Read More

Friday, October 7, 2016
Topic(s) of this poem: body,health
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM
Kimkhue Nguyen 08 October 2016

I agree with you. It is not easy to do, but you need to do it for your health. Thank you for sharing your poem

0 1 Reply

If You Forget Me