Winter Morning Rainshower Poem by NHIEN NGUYEN MD

Winter Morning Rainshower

Rating: 3.9


Two months of winter have passed.
Air temperature is rising and rains are falling.
Strong winds weave the strings of falling rains.
Heavy rain drops keep pouring down fast
And windshield wipers are oscillating hard.
Heavy rain drops dance non stop on road surfaces.
Headlights of coming cars shine on falling rains.
Barren fields expose many patches of brown soils.
By road sides, heaps of snows are melting away with rain waters.
Heavy rain-showers caress amber night lights.
I slow down at an intersection, waiting for green lights.
I take a right turn onto Butler road
Where lights from a hospital shine on a nearby hill.
On top of that hill, there are flashing lights on a television tower
The place I'm coming to is Philhaven hospital.

02242016
NHIEN NGUYEN MD

Above is translation poem of the Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

MƯA RÀO MỘT SÁNG MÙA ĐÔNG

Mùa đông, hai tháng qua rồi
Hôm nay bớt lạnh, đầy trời mưa bay.
Gió bay, gió dệt sợi mưa
Mưa rơi nặng hạt, quạt mưa xoay đều.
Giọt mưa nhẩy nhót đường xe
Ngược chiều xe chạy, ánh đèn chiếu mưa.
Đồng không lộ đất mầu nâu
Bên đường, đụn tuyết tan dần theo mưa.
Đèn đêm, mưa tạt ánh vàng
Ngã tư chậm lại, đèn xanh tôi chờ.
Thế rồi, tôi quẹo Butler
Trên đồi trước mặt, nhà thương sáng đèn.
Đồi cao, đèn nháy nhập nhòe
Nhà thương tôi tới, tên Philhaven.

02242016
NHIEN NGUYEN MD

Thursday, February 25, 2016
Topic(s) of this poem: rain,winter
COMMENTS OF THE POEM
Kim Nguyen 10 June 2016

Winter, and snow, are beautiful, but it is too cold for me!

0 1 Reply
Nhien Nguyen 19 July 2016

I'm glad that it lasted just few months. Thanks, Nguyen

0 0
Dung Nguyen 31 May 2016

I remember how cold it is! Thank you for writing this poem! I still like four seasons!

0 1 Reply
Nhien Nguyen 19 July 2016

I agree with you. Thanks for reading. Nhien

0 0
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success