Winter Night Rain Poem by NHIEN NGUYEN MD

Winter Night Rain

Rating: 5.0


This winter is now one month old
But its temperature has been much warmer last few days.
Thanks to the moisture that came up from the south
Rain fell last night and it will continue into the day.
When I wake up this morning to prepare for my work day
Nightlight shines on long strings of falling rain.
Rain falls continuously and wind gusts by chance
Rain drops dance while falling on green leaves of Temple Bell.
My giant mulberry tree exposes its skeleton of bare branches
Dark shade of night spreads along my long driveway.
As rain dances with wind gust along my house veranda
My heart dances with thousands of rain drops.
I am glad to see these rain drops coming down
Because if it snows, I have to clear my drive way.

NHIEN NGUYEN MD
1/23/2018

Above is the translation poem of the Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

MƯA ĐÊM ĐÔNG

Bây giờ một tháng mùa đông
Mấy ngày trời bỗng ấm hơn rất nhiều.
May nhờ gió ấm thổi lên
Trời mưa rả rích qua đêm sang ngày.
Sáng nay thức dậy đi làm
Đèn đêm rọi sáng dọt dài mưa rơi.
Mưa rơi gió thổi tình cờ
Hạt mưa nhẩy nhót ỡm ờ lá xanh*
Cây dâu đại thụ trơ cành
Con đường cổ ngựa trải dài bóng đêm.
Gió mưa nhẩy nhót bên thềm
Lòng tôi nhẩy với muôn nghìn giọt mưa.
Tôi mừng nhìn những giọt mưa
Nếu mà trời tuyết phải ra dọn đường.

NHIEN NGUYEN MD
1/23/2018
*Cây bông cảnh Temple Bell

Sunday, February 4, 2018
Topic(s) of this poem: rain,rain drops,winter
COMMENTS OF THE POEM
Kimkhue Nguyen 05 February 2018

I love this poem in the words. Thank you for sharing.

0 0 Reply
Dung Nguyen 05 February 2018

Simple, and beautiful poem. Thank you for sharing.

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success