steve walker


steve walker Poems

1. I'Ll Never Know You 4/9/2007
Best Poem of steve walker

I'Ll Never Know You

I'll never know you
But always remember wanting you

I'll never know you
But she said we could have you

I'll never know you
It never worked out for you

I'll never know you
But I already named you

I'll never know you
But know that you are loved

I'll never know you
Melody Michelle, we never had you.

Read the full of I'Ll Never Know You
[Report Error]