Upendra Nath Brahma

Rookie - 10 Points [Bodofa] (31 March 1956-1 May 1990 / Dotma, (Kokrajhar) Assam, India)

Do you like this poet?
4 person liked.
0 person did not like.


Upendra Nath Brahma
(popularly known as the 'Father of the Bodos') was the most powerful tribal leader of the twentieth century of who belonged to Bodo tribe.
Bodofa was born on 31 march 1956 at Boragari village near Dotma, at small township at Kokrajhar district of Assam, India.
Upen was the son of Hindu (Brahma) bodo couple Monglaram Brahma and Lefsri Brahma.
He was the ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Quotations

more quotations »
 • ''Separation is must and, it is a matter of time.''
  Bodofa (1988) (On the Feasibility of A Tribal State Curving Out of Assam/खुबेर)
 • ''बर'फोरनि समस्याया समाघान जानांगौब्ला आलादा हादोदनि अनगायै मोनबो लामा गैया।''
  बर'फा (1988) आफादगिरिनि बिबुंथि,20थि जथुम्मा, बासबारी
 • ''जोँ बर' हारिखौ फोथांनो फोजौनो नाजाग्रोनांगोन।
  जोँ बर' हारि सिबिसुला जाग्रोनांगोन।
  जोँ बर' नेस्नेलिष्ट जानांगोन।''
  बर'फा (5थि बिसान, अरखि)
 • ''बे अर जोँनाया, बे बिप्लबआ, बे सोमावसारनाया जोँब्लावबाय आरो जोँब्लावबाय थागोन- जोँनि थांखिया,
  जोँनि दाबिया जाफुङागौमानि।''
  बर'फा (5दि बिसान 'संगालि') इयुननि मिजिँक
 • ''स्पष्ट थांखि, नोजोर आरो गोसोदाद थानाय गोख्रोँ जांखिरथायारि हानजा थानायब्ला सोमावसारनायाव होबथानो रावहाबो गोहो गैया।
  सानसे- बेलासे थारैनो जोँ देरहागोन।
  देरहानायानो जोँनि थांखि।''
  बर'फा (1994) 'गोदान फुंखा' जांख्रिथायनि सोमोन्दै
Read more quotations »

Comments about Upendra Nath Brahma

---
There is no comment submitted by members..
Best Poem of Upendra Nath Brahma

बिग्रायारि बर' आं

आं बर'
आं बर'
रावजोँ भावजोँ
आं बर'
साननायाव हाबायाव
आं बर'
बर'नि थाखाय
हारिनि थाखाय
आंनि जिउ
फैलाव बुहुमाव
जोनोम आंनि
बर' बिमानि गोर्बोआव
बिमानि मोदै हुगारनाया
आंनि घोरोम।
हुसियार, हुसियार!
सोर सुथुरआ
सानदोँ गाद'बनो
बर'नि हारामुद
बर' राव- थुनलाइ?
सुथुरखौ आं फोजोबस्रांगोन
सुथुरनि थैजोँ
रोनथिलिखौ गोज्जा खालामगोन।
गुबुन हारिनि साग्लोबसारनायाव
बेरेखा हानजानि फाव फान्दायनायाव
फारिया जानोसै आलाय-सिलाय;
हारिनो होनो अराय रैखाथि
नांगौ दरसे हादोद।
गिरजाब गिरजाब
ओँखारो बर' सुबुं
हादोद बिनायनि रोनथिलियाव।
हादोरनि ...

Read the full of बिग्रायारि बर' आं

PoemHunter.com Updates

[Report Error]