Innocent Masina Nkhonyo


Innocent Masina Nkhonyo Poems

1. Sizimthera Ku Masano 12/15/2008
2. About The Poet 12/17/2008
3. Aphunzitsi Awonjezereni Malapiro 12/17/2008
4. Kutsimikizira Kuti Binisoni Anali Tambwali Wa Atambwali 12/17/2008
5. Lan Orientation Notes 12/17/2008
6. Pluck A Lead From Finales 12/17/2008
7. Squezed To To The Walls Of Indecision Making 12/17/2008
8. Prayer Found Under Christ's......... 12/17/2008
9. Opinion 12/17/2008
10. Cover Page 12/17/2008
11. Talent Wednesday 12/17/2008
12. Deaths Of Graduates 1/5/2009
13. My Heart Desires To Speak 1/21/2009
14. Towards Success 1/21/2009
15. Those Were The Days 1/21/2009
16. In Your Honour Mother 1/21/2009
17. On The Queue 1/21/2009
18. The Race Is On 1/21/2009
19. Mseko 1/21/2009
20. Ndinene Chiyani 1/21/2009
21. Radio Maria 1/21/2009
22. Adzalowe Nawo 1/21/2009
23. Asanduka Alendo 1/21/2009
24. Likupita Kuti 1/21/2009
25. Zina Zakholophethe 1/21/2009
26. Tcheru Achinyamata 1/21/2009
27. Amama 1/21/2009
28. Andale Asatikonde Lero 1/21/2009
29. The Scourge 1/21/2009
30. This Language 1/21/2009
31. Zoonadi Titukule Amayi Koma........ 4/3/2009
32. Lamulo Silisankha Nkhope 4/3/2009
33. Squessed To The Walls Of Political Rivarly 5/12/2009
34. Mlende Nkukankhana 5/21/2009
35. The Interview 7/1/2009
36. Dear Mama 7/20/2009
37. Nthawi Yathu Idzafika 9/20/2009
38. The Criminal's Offer 2/19/2010
39. Kunja Koyanja Lichero 2/19/2010
40. Mwandidodometsa Anasibeko 9/20/2009

Comments about Innocent Masina Nkhonyo

  • Matthews Fatsani Chitha (7/20/2010 1:35:00 AM)

    I wouldn't hastate to appreciate what nkhonyo writes.I have been admiring this guy from the time i first met him at mlale seminary.He is multi-talented & i wouldn't manege to list what he does.All the best nkhonyo, am one those who are proud of you; keep it up!

    0 person liked.
    0 person did not like.
Best Poem of Innocent Masina Nkhonyo

The Impact Of Poverty On Education

THE IMPACT OF POVERTY ON EDUCATION.

INTRODUCTION

There are so many different tools that have been thought relevant in people’s developmental projects both at individual and societal levels. Education is one of such practical tools. Importantly to note, there are also various meanings that denote the broad term ‘education’. In this essay, however, we are mainly interested in defining formal education since our discussion will dwell much on it. According to Nwomonoh (1998) , formal education is the process of gaining knowledge, attitudes, information and skills during the course of...

Read the full of The Impact Of Poverty On Education

Sizimthera Ku Masano

Wolemba: Innocent Masina Nkhonyo*

Anachewuka uku ndi uku Sizimthera, kufuna kuwona ngati zakudanzo zinali kumutsatirabe. Panthawiyi n’kuti akupuma ngati finye wosasanthitsidwa pa thanthwe. Ngakhale amagwetsa mvula yathukuta kuyambira m’khwapa kukamalizira m’khutu, n’kuti tsemwe litamukang’antha modetsa nkhawa. Sanamvetse zimene amawonanzo. Analakalaka akanafa ali wosauka ngati khoswe wa m’tchalichi kusiyana ndikugawiridwa mapama amene anamukhathamiza nawo chifukwa chofuna kulemera. Anaseka mk

[Report Error]