Krutik Patel Poems

Hit Title Date Added
1.
सर्परानी

नाही पाहिले भय कधी नेत्री तुझ्या
नाही दिसले भय त्या चेहऱ्यावर
हरवून गेले सर्व भय मनातील माझ्या
जेव्हा फेकला सहज तो साप उचलून सूपावर ।।१।।
...

सुटली ती शाळा केव्हाची
आलो मी महाविद्यालयात
मन लागत नाही कोणाचे
येथे अभ्यासात ||१||
...

3.
Corona कॊरॊणा

चिन तुझा दॆश, वुहांग तुझॆ गाव।
दाउद पॆक्षाही भयंकर, कॊरॊणा तुझॆ नाव।।
रावणा पॆक्षा भयंकर तू, थांबविलॆ कारभार सर्व।
विक्राल रुप निसर्गाचॆ, पाहुन हरवला मनुष्याचा गर्व।।
...

4.
बेन 10

इच्छा मागितली एकदा पाहून तुटता तारा।
माझ्या समोर पडला तो डौलवत अंबर धरा।।
त्यातून निघाले एक विचित्र यंत्र।
होते त्यात रूप बदलायचे तंत्र ।।१।।
...

5.
! परशुराम

रेनूकेच्या सूता तुला शिवाचे वरदान ।
अन एक मुखाने बोला, बोला जय जय परशुराम ।।

सर्व भक्त शिवाचे, तूच एकमेव शिष्य।
...

6.
हँरी पॉटर

गोल चष्मा डोळ्यात, हाती तुझ्या छडी।
शोधायला पाठवल्या, डम्बलडोअरने घुबडी।।
आला वॉल्डमॉर माराया, तेव्हा आईने तुझ्या केले तुझे रक्षण।
बलिदान झाले सार्थक तिचे, नाही करू शकला तुझे भक्षण।।१।।
...

7.
जाग स्ट्रेज, कृतिक आया

योग साधना भूल गये सब, दलदल में ही डूब गये जब।
चला गुरु की बनकर छाया, जाग डाँ. स्ट्रेंज कृतिक आया।।
ज्ञान साधना भूल गये है, राज भवन में खोये है।
माया के बंधन में पडके, वह विलास में खोये है।।
...

8.
कोरोना (हिंदी)

चीन तेरा देश, वूहांग तेरा ग्राम।
दाऊद से भी भयंकर, कोरोना तेरा नाम।।
रावण से भी भयंकर तू, रोक दिये सारे कार्यभार।
रुप देख कुदरत का विक्राल, टूट गया इन्सान का अहंकार।।
...

9.
धनाचे श्लोक

सर्वत्र भ्रष्टाचार जेव्हा वाढूनी गेला।
रोकन्यास तयासी नोटबंदी चा कायदा आला।।
जमा करण्यास नोटा फार गर्दी उडाली।
व्यवहारात लोकांना फार गडबड झाली।। १ ।।
...

10.
Lबर्बरीक

वडील त्याचे घटोत्कच, मोरवी त्याची आई।
अमोघ आहेत त्याचे बाण, ज्यांना तोड नाही।।
वय इतके कमी, होता अभिमन्यू पेक्षा लहान।
बाराव्या वर्षी अमोघ विद्या, कीर्ती होती महान।।१।।
...

Close
Error Success