A Reader's Review Of Cat Paradise Book Poem by NHIEN NGUYEN MD

A Reader's Review Of Cat Paradise Book

Rating: 5.0


Thank you all readers
Who support CAT PARADISE.
Here are reasons why:

A READER'S REVIEW ABOUT CAT PARADISE BOOK

The author, NHIEN D NGUYEN MD, has used artfully and poetically most simple and image-filled words to describe the world of his cats: two house cats and the six cats who live outside. In these cats'world, there is love, playfulness, jealousy, conflict, cohesiveness, separation, competition for food, togetherness, departure, hope, and despair. But the most impressive and shining part of these cats' world is the LOVE: the love between these cats and between these cats and those who live with them. Therefore, the world of these cats is worth living and is the paradise: the CAT PARADISE.
The special accomplishment in this book is that the author cleverly used the world of the cats to invoke readers to relate and to reflect themselves in the world of humans. In the world of humans, there is also love, playfulness, jealousy, conflict, cohesiveness, separation, competition for food, togetherness, departure, hope, and despair. However, that world of humans can become the world that is worth living and is a paradise, if we, as humans, aim for LOVE as the main goal of life.
The author has succeeded in invoking his readers to relate, and, to reflect, in comparing these two worlds: the world of these cats and the world of humans. This success gave the poems in this book the power to melt readers'hearts with their emotions.
It's so strange and it's almost unbelievable that even though the author of this book didn't paint a picture of a paradise of fairies - which is far beyond the reach of humans - and he also didn't use highly polished words, but the Cat Paradise book is so inviting. The author didn't bring a paradise to his readers, even for seconds, but, instead, he subconsciously suggested each reader create a paradise for him/ herself. The path to reach this paradise seems to be so difficult. However, it rests in our individual hands: that we need to forgive each other, to accept individual differences, to love each other; so, together, we create our shared paradise.

Nguyễn Văn Thế MD

VÀI Ý KIẾN VỀ TẬP THƠ CAT PARADISE

Tác giả Nguyễn Đức Nhiên đã khéo dùng các từ thật mộc mạc và gợi hình để diễn tả bằng thơ, thế giới những con mèo: hai con sống trong nhà và sáu con sống bên ngoài. Trong thế giới ấy có yêu thương, có đùa giỡn, có ganh tị, có xích mích giận hờn, có đoàn kết, có chia rẽ, có tranh ăn, có xum họp, có chia li, có ước mơ, có thất vọng. Nhưng điểm nổi bật nhất của thế giời này vẫn là tình yêu thương: yêu thương giữa các con vật với nhau và giữa các con vật với những người sống chung với thế giới này. Và vì vậy thế giới mèo ấy đã là một thế giới đáng sống và là thiên đàng: Thiên Đàng Mèo.
Điểm đặc biệt ở đây là tác giả đã khéo dùng thế giới mèo để giúp người đọc liên tưởng và quy chiếu vào thế giới con người. Trong thế giới con người cũng có yêu thương, có đùa giỡn, có ganh tị, có xích mích giận hờn, có đoàn kết, có chia rẽ, có tranh ăn, có xum họp, có chia li, có ước mơ, có thất vọng. Nhưng thế giới con người đó cũng có thể là một thế giới đáng sống và là thiên đàng nếu chúng ta biết đặt sự yêu thương là mục đích chính của cuộc sống.
Chính việc bắt người đọc phải liên tưởng và quy chiếu để so sánh giữa hai thế giới: thế giới mèo và thế giới người, đã khiến cho những dòng thơ của tác giả làm cho trái tim người đọc tan chảy vì xúc động.
Thật lạ kì đến mức độ khó tin, tác gỉa không phác họa ra một bức tranh với tiên cảnh bồng lai - xa vời con người - và cũng không dùng những lời văn hoa bóng bẩy, nhưng tập thơ "Thiên Đường Mèo" vẫn thật lôi cuốn! Mặc dù không mang đến cho người đọc một thiên đường, dù chỉ trong giây phút, nhưng tác gỉa đã gợi ý để mỗi người tự tạo ra thiên đường cho chính mình. Điều cốt lõi để đi đến thiên đường này tưởng chừng rất khó khăn, nhưng thật ra chúng đang nằm trong tay chúng ta: hãy tha thứ cho nhau, hãy chấp nhận những khác biệt của nhau, hãy yêu thương nhau và cùng nhau tạo ra thiên đường.

Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế

COMMENTS OF THE POEM
Dung Nguyen 14 July 2019

I would like to Thank You, Dr. THE, who writes this superb review! ! The best part of this review is: " The author has succeeded in invoking his readers to relate, and, to reflect, in comparing these two worlds: the world of these cats, and the world of humans. This success gave the poems in CAT PARADISE BOOK, the power to MELT readers' hearts with their emotions" Thank you so much, DR. THE! ! ! Lovingly penned! ! !

0 0 Reply
Kimkhue Nguyen 14 July 2019

What a beautiful and meaningful review! ! ! Thank you, Dr. THE, for letting us see the simple, and gorgeous Cat Paradise Book by Nhien Nguyen, MD! ! Poignantly penned. There are very difficult to write a review, and, you have done it with relative ease, to help readers see the meaningful Cat Paradise Book about LOVE!

0 0 Reply
Kim Nguyen 14 July 2019

Thank you so much, Dr. THE, for sharing your review, about Cat Paradise Book by Nhien Nguyen MD. It is truly superb review! ! ! I like the energy in your review. Words like: " But the most impressive and shining part of these cats' world is the LOVE. Thank you!

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success