H.P. Lovecraft: Starożytną Ścieżkę (The Ancient Track — 1930)  -  translated Poem by Oilibheir Álain Christie

H.P. Lovecraft: Starożytną Ścieżkę (The Ancient Track — 1930)  -  translated

Aby utrzymać mnie z powrotem nie było ręki
Tej nocy kiedy znalazłem starożytną ścieżkę
Poza wzgórza i skupiłem zobaczyć
Te pola, które przesłuchały moją pamięć.
To drzewo, ta ściana - rozpoznałem ich dobrze,
A wszystkie dachy i sady
Wyglądały znajomo w moim umyśle
Jak z niezbyt odległej przeszłości.
Wiedziałem, jakie cienie zostaną rzucone
Kiedy w końcu pojawił się późny księżyc
Z tyłu Wzgórza Zamana i jak
Dolina byłaby świecić trzy godziny od teraz.
A kiedy ścieżka stała się stroma i wysoka,
I wydawało się, że kończy się na tle nieba,
Nie bałam się tego, co może być
Za tym szczytem w sylwetka.
Prosto, poszedłem naprzód, tymczasem cała noc
Zbladła w fosforyzującym świetle,
A ściany i szczyty farmy świeciły
Spektralnie z rosnącej ścieżki.
Tam było kamień milowy, który rozpoznałem
"Dwie mile do Dunwich" - teraz wyglądałaby
jak odległa wieża kościoła i dachy będzie świt
Po kolejnych dziesięciu krokach w górę...

Aby utrzymać mnie z powrotem nie było ręki
Tej nocy kiedy znalazłem starożytną ścieżkę,
I dotarłem na szczyt, aby tam zobaczyć,
Dolina zagubionych i umarłych:
I na szczycie Wzgórza Zamana
Róg złośliwego księżyca narodził się,
i oświetlone chwasty i pnącza, że wyrosła
na zrujnowanych ścian, które nigdy nie wiedziałem.
Błędny ogień świecił na polach i bagnach
A nieznane wody wypluwały mgłę
Ich zwinięte pazury drwią z moich myśli
Że kiedykolwiek znałem to miejsce.
Zbyt dobrze widziałem, z tej szalonej sceny,
Że moja ukochana przeszłość nigdy nie była...
Nie byłem też teraz na torze
Zejście do tej długiej, martwej doliny.
Wokół była mgła - przed, spray
Od gwiazd strumieni w Drodze Mlecznej., , ,
Aby utrzymać mnie z powrotem nie było ręki
Tej nocy kiedy znalazłem starożytną ścieżkę.

Howard Phillips Lovecraft


[Rendered into Polish by O. Á. Christie
used as subtitles available under the "closed captions" menu
for the video "H.P. Lovecraft's 'The Ancient Track' read by OÁC"]


A oto ORYGINALNY TEKST:

The Ancient Track

There was no hand to hold me back
That night I found the ancient track
Over the hill, and strained to see
The fields that teased my memory.
This tree, that wall—I knew them well,
And all the roofs and orchards fell
Familiarly upon my mind
As from a past not far behind.
I knew what shadows would be cast
When the late moon came up at last
From back of Zaman's Hill, and how
The vale would shine three hours from now.
And when the path grew steep and high,
And seemed to end against the sky,
I had no fear of what might rest
Beyond that silhouetted crest.
Straight on I walked, while all the night
Grew pale with phosphorescent light,
And wall and farmhouse gable glowed
Unearthly by the climbing road.
There was the milestone that I knew —
"Two miles to Dunwich"—now the view
Of distant spire and roofs would dawn
With ten more upward paces gone…

There was no hand to hold me back
That night I found the ancient track,
And reached the crest to see outspread
A valley of the lost and dead:
And over Zaman's Hill the horn
Of a malignant moon was born,
To light the weeds and vines that grew
On ruined walls I never knew.
The fox-fire glowed in field and bog,
And unknown waters spewed a fog
Whose curling talons mocked the thought
That I had ever known this spot.
Too well I saw from the mad scene
That my loved past had never been —
Nor was I now upon the trail
Descending to that long-dead vale.
Around was fog—ahead, the spray
Of star-streams in the Milky Way…
There was no hand to hold me back
That night I found the ancient track.

Howard Phillips Lovecraft

H.P. Lovecraft: Starożytną Ścieżkę (The Ancient Track — 1930)  -  translated
Friday, November 23, 2018
Topic(s) of this poem: dark,dreams,fears,gothic,horror
COMMENTS OF THE POEM

If You Forget Me

BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success