Siyabonga A Nxumalo

Freshman - 621 Points (South Africa)

Lo Mfanekiso - Poem by Siyabonga A Nxumalo

Yiwo lomfanekiso,
Ngiwubone kwelamaphupho,
Ngijubalele kwelamathongo.

Yibo lobu buswana,
Obuyimbulungana okweqanda,
Amehlo afifiyela
Kuhle kwesiphefu.

ikhadlana lakhona elimile
Kuhle kwesisila sedada.
Kuthi faca imamatheka.
Uthotho lwayo lapho ihleka!
Yiwo lomfanekiso.

Ngikhonjiswe yizinyanya,
Zanginyenyezela ngenyathuko.

Nganyenya nginyonyoba ngezinyawo.
Ngibabele lobu buhle bemvelo,
Ngibabele lesi simomondiya.

Amagod' amnyam' aphothen' ekhanda.
Idanda lendlalekile.
Inyathela ngabantwana.
Okomnyovu yazibopha ngexhama
kwabonakala.

Lamagqunyana amabil' esifubeni?
Izimbulungana kuhle kwamagonandoda.

Uboya buphephezel' umzimba wonke,
Kuhle kwezihlabathi zolwandle,
Zigqibelana njengamadlambi.

Yibo lobu buhle bom-Africa.
Ubuhl' obungathakwe nalutho.
Ubuhl' obungenachashazi nasijobelelo.
Yiwo lomfanekiso wethemba,
Wethemba lenhliziyo yami.

Ubuhle bethemba lemvelo,
Ithemba elavezwa yimvelo,
Ilivezela imvelo.


Comments about Lo Mfanekiso by Siyabonga A Nxumalo

 • (6/3/2013 7:07:00 PM)


  Muhle lomuntu wesifazane. Ilenhlobo ethi mayingena endlini kukhanye bha noma ngabe bekumnyama (Report) Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • (1/13/2012 6:02:00 AM)


  Uyibhale kahle lenkondlo. Futhi. Ngiyayi thanda (Report) Reply

 • (12/4/2011 1:42:00 AM)


  Eneneni ndinomfanekiso nombono, welo tyendyanakazi elikhazimlayo, eligqamayo likhanyise kobo bumnyama belo phupha, landule ukuzoba uncumo, ndixel'ibhadlalala loncumo. Kwekhu ndinomfanekiso walo ntyatyambo iqhamileyo ebusuku okwe ntlakohlaza, kowu watsho kamandi ngangalala yakwaNxumalo. Undikhumbuza mhla ndandisaqala ukuncumisana neliny'ihlahla (Report) Reply

Read all 3 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Sunday, December 4, 2011[Report Error]