Menu
Wednesday, April 4, 2018

Ngithembise Sthandwa

Rating: 5.0
Yaz kade ngagcina ukwenza lokhu
Phela kakade ngakugcina
Ekhosombeni ngakugcina
Thembisa ukuthi amazwi ami uzowagcina
Ngisenguye lokade wamgcina
Ngelosi yami ephethe uthando oluyisidudla
Mthokozisi wale nhliziyo eyintandane
Gumbi lami lokukhusela emagumbini amane
Uthi buwazi mina nawe sibahle
Kumdali wethu
Phela inhlonipho nothando syanikana sidlala umanikanikana
Nophezulu uyasbona
No suphezulu ehlela ngezansi
Uzwe ngfuna ukthini
nenhliziyo silindele
Imake ngqale
Ubona nini ukuthi uyathandwa
Inhliziyo ihleli ihuba iculo lothando phezu kwesbhakabhaka
Ntokazi enhle okudla Intombi yodumo
Wena uyilanga liphuma liphelezelwa imisebe
Ukhazimula ubuhle ufulathele
Ushaya ngobuhle bakdala
Ngathi ngahleli ngikbuka
Unyathela phansi uyazazi uhlula laba abanobuhle bomkonkothelo komazisi
Uyangchaza mukhala ilapho ngbona khona ukuthi awmuhle muthule
Ngifisa ukuba umhlaba izinyembezi zakho ziwele ngaphesheya ko mfula wothando
Ngkubuka ufana nothingo lwenkosazane nobuhle base nazaretha
Umhlophe njengenhliziyo ka Shembe ehamba namakholwa beya entabeni
Ngikthanda namuhla
Naksasa kunjalo
Ntokazi ngyathemba incwadi uzoythola
Mphathi Thobumoya Mbhele
Topic(s) of this poem: love
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS
Lungelo S Mbuyazi 16 May 2018
Imndandi, Mphathi...futhi ishiya inhliziyo yesthanda sakho icwila emanzini othando olukwenza ukhohlwe yibo bonke abanye abantu
0 0 Reply
Jazib Kamalvi 04 April 2018
A refined poetic imagination, Mphathi. You may like to read my poem, Love And Iust. Thank you.
0 0 Reply

If You Forget Me

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/18/2021 10:05:23 PM # 1.0.0.397