NúI Xanh (DịCh Thơ Lý BạCh) Poem by NHIEN NGUYEN MD

NúI Xanh (DịCh Thơ Lý BạCh)

Rating: 4.1

Người hỏi tôi núi xanh sao tôi ở

Tôi mỉm cười không nói, chẳng lo âu

Như cánh đào xuôi dòng nơi chẳng biết

Thế giới tôi không ở cõi nhân gian.

This is a translation of the poem Green Mountain by Li Po
Friday, April 24, 2015
Topic(s) of this poem: translation,mountain
COMMENTS OF THE POEM
Close
Error Success