Please Be Careful As You Jog Along The Roadside Poem by NHIEN NGUYEN MD

Please Be Careful As You Jog Along The Roadside

Rating: 4.5


A young woman jogs along a country road
Her horse-tail long hair flaps around in morning air.
It's still very early in the morning
Morning sun is asleep and dew fall covers green grass.
Autumn breeze is about thirty five degrees Fahrenheit
Why in such a hurry that you jog alone early by the roadside?
Your clothes are totally black
I almost didn't see you at this time of pre-dawn.
There is no night light along this country road
There are only dark fields stretching on its both sides.
Miss, please be careful as you jog along the roadside
Your clothes are too dark, I'm afraid you may be hit by a vehicle.

NHIEN NGUYEN MD
10/15/2016

Above is translation poem of the Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

BÀ ƠI CẨN THẬN CHẠY ĐƯỜNG

Bà kia chạy bộ trên đường
Tóc buông đuôi ngựa, phắt phơ lọn dài.
Bây giờ mới chớm vào ngày
Mặt trời chưa dậy, sương đầy cỏ xanh.
Trời thu, sáng lạnh băm lăm
Vội vàng chi thế, chạy đây một mình?
Áo quần mầu lại đen thui
Trời chưa có nắng, xe đi khó nhìn.
Đường làng chẳng có đèn đêm
Bên đường chỉ có đất đen chạy dài.
Bà ơi, cẩn thận đường này
Áo quần đen quá, lỡ mà xe tông.

NHIEN NGUYEN MD
10/15/2016

Thursday, April 20, 2017
Topic(s) of this poem: jogging
COMMENTS OF THE POEM
Jazib Kamalvi 20 April 2017

A good theme. Thanks.

0 0 Reply
Nhien Nguyen 20 April 2017

Thank you for your comments. Your support means a lot to me. Nhien

0 0
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success