Lidští Bratří - Translated From "Freres Humains" (Francois Villon) Poem by Oilibheir Álain Christie

Lidští Bratří - Translated From "Freres Humains" (Francois Villon)

Lidští bratři, vy, kteří žijí po nás,
Nezdržujte tvrdé srdce proti nám,
Protože jestli máte smilování nad chudých námi,
Bůh bude milostivý k vám tím spíše dříve.
Vidíte nás že tady visících, pět, šest:
Jako pro naše tělo, které jsme příliš krmenili,
Je to dlouhá doba, co jeho maso byla pohlcena a že je zkažený,
A my, kosti, se staneme popelem a prachem.
Z našeho neštěstí nechte nikdo posmívat,
Ale modlete se k Bohu, že každý chce odpustit nám!

Pokud vás říkáme bratři, nemusíte nás opovrhovat,
I když jsme byli zabiti před soud. Ale vy víte,
Že ne každý má dobrou přemýšlivou mysl;
Promiňte, protože jsme zemřeli,
Se synem Panny Marie,
Aby jeho milost nebyla pro nás uschlána,
A chráni nás před pekelným bleskem.
Jsme mrtví, nechte nás nikdo nenávidí;
Ale modli se k Bohu, že jsou všichni připraveni odpustit nám!

Déšť nás vypral a umyl,
A slunce nás usušilo a zčernalo:
Kouzelníci, havrani nám propíchli oči
A roztrhali bradu a obočí.
Nikdy na chvíli nedokážeme sedět;
Zde a tam, jak se vítr otočí,
Nás stále bít na jeho potěšení,
Více pecked s ptáky než náprstky.
Takže nebuď z našeho bratrství;
Ale modli se k Bohu že jsou všichni připraveni odpustit nám!

Princ Ježíš, který má moc nad všemi,
Nechť peklo nemá nad námi moc:
Neměli s tím nic společného.
Muži, tady žádný výsměch;
Ale modli se k Bohu že jsou všichni připraveni odpustit nám!

[Rendered into Czech by O.Á.C.
used as subtitles for the video
'François Villon's 'Frères Humains' read by OÁC']

A zde je ORIGINÁLNÍ TEXT:

Frères Humains (c.1462)

Frères humains qui après nous vivez
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, se pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tost de vous merciz.
Vous nous voyez cy attachez cinq, six
Quant de la chair, que trop avons nourrie,
Elle est pieça devoree et pourrie,
Et nous les os, devenons cendre et pouldre.
De nostre mal personne ne s'en rie:
Mais priez Dieu que tous nous vueille[nt] absouldre!

Se frères vous clamons, pas n'en devez
Avoir desdain, quoy que fusmes occiz
Par justice. Toutesfois, vous savez
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassiz;
Excusez nous, puis que sommes transis,
Envers le filz de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l'infernale fouldre.
Nous sommes mors, ame ne nous harie; 

Mais priez Dieu que tous nous vueille(nt) absouldre!


La pluye nous a débuez et lavez,
Et le soleil desséchez et noirciz: 

Pies, corbeaulx nous ont les yeulx cavez
Et arraché la barbe et les sourciz.

Jamais nul temps nous ne sommes assis;
Puis ça, puis la, comme le vent varie, 

A son plaisir sans cesser nous charie,
Plus becquetez d'oiseaulx que dez à couldre.

Ne soyez donc de nostre confrarie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille[nt] absouldre!


Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie, 

Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie:
A luy n'avons que faire ne que souldre.
Hommes, icy n'a point de mocquerie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille[nt] absouldre.

François Villon (1431-1465?)

Lidští Bratří - Translated From "Freres Humains" (Francois Villon)
This is a translation of the poem Epitaph In The Form Of A Ballade by François Villon
Thursday, November 16, 2017
Topic(s) of this poem: brotherhood,dead,elegy,life and death,mystic,prayer,quest
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
Tato báseň je známá v České republice pod názvem "Balada-epitaf" v překladu Otokara Fischera.
  Dávám přednost tomu, aby tento překlad nebyl používán, protože se mi zdá "interpretační"; to trvá poměrně vzdálenost od původního textu.
Pokud jde o titulky, je vhodnější překládat co nejvěrněji původní znění, téměř doslovně.
COMMENTS OF THE POEM
Close
Error Success