Bekend met de Nacht (Acquainted with The Night - by Robert Frost) Poem by Oilibheir Álain Christie

Bekend met de Nacht (Acquainted with The Night - by Robert Frost)

Ik ben een van degenen die bekend waren met de nacht.
Ik gebruikte om uit te lopen in de regen, en terug in de regen.
Ik ben het verste stadslicht voorbijgelopen.

Ik heb de treurigste rijstrook in de stad neergekeken.
Ik ontmoette de wacht op zijn rondes
En ik keek naar beneden, niet bereid om uit te leggen.

Ik heb stil gestaan en het geluid van de voeten gestopt
Wanneer in de verte een onderbroken kreet
Kwam over huizen uit een andere straat,

Maar om me niet terug te roepen of afscheid te nemen;
En nog verder steeds op een onaardse hoogte,
Een lichtgevende klok tegen de hemel

Verkondigde dat de tijd verkeerd noch juist was.
Ik ben een van degenen die bekend waren met de nacht.

[Rendered into Dutch by O.Á.C.
used as subtitles for the video
'Robert Frost's 'Acquainted with The Night' read by OÁC (25/09/13) ']

This is a translation of the poem Acquainted With The Night by Robert Frost
Friday, February 16, 2018
Topic(s) of this poem: night,solitude
COMMENTS OF THE POEM

If

BEST POEMS
BEST POETS
Close
Error Success