من نی نی کوچولوی توئم مامانی (Persian Translation Of 'i Am Your Baby Mum' By Dr. Antony Theodore) - Poem By Farzad Jahanbani Poem by Dr. Antony Theodore

من نی نی کوچولوی توئم مامانی (Persian Translation Of 'i Am Your Baby Mum' By Dr. Antony Theodore) - Poem By Farzad Jahanbani

Rating: 5.0

من نی نی کوچولوی توئم مامانی (Persian Translation Of 'i Am Your Baby Mum' By Dr. Antony Theodore) - Poem by Farzad Jahanbani
من نی نی [کوچولویِ] توئم مامانی
خودم نخواستم که بیام مامانی ؛
فرشته های خدا، گذاشتنم توو بطنت
[از بالای آسمونا [اومدم
قرار من شده این بطن پاکت

خودم نخواستم که بیام مامانی ؛
[خدا خواسته که من بیام [مامانی

،من خیلی خوشحال بودم
توو خونه ی عشق جدید؛ توو بطن پاکت بودم
خوابیده بودم، کاملا آروم
فرشته ها رو من همش می دیدم
که دائما هستن واسم دعاخون
،تاکه بیام به دنیا
[روی زمین [زیبا

واسه سرود، تولدم مشغول تمرین بودن
برای اجراش [همه] چنگ طلا می زدن

وقتی که من می خوابیدم داخل بطن پاکت
فرشته ها می خواستن که همراه من باشن
ولی تو اینو نمی دونی اصلا، عزیزترینم ؛ مامانیِ [خوبـ]ـم

من [دیگه] خیلی شاد بودم
که سوگولی و بچتم

من لبخند رو می خواستم
من آواز رو می خواستم
من بازی رو می خواستم
من میک زدن شیر رو، از وجودت می خواستم
تا که تو راضی باشی.
می خواستم ببینم لبخند ر و روو چهرت
وقت مکیدن شیر، از وجود پرمهرت
اینها بودن رویاهام
توو بطن تو مامانی

اما توو اون روزِ بی رحم
تو خواستی من رو بکشی.

شیطونای جهنمی
تصمیم تو رو شنیدن

اونها همه آوردن، قوی ترینِ طبل ها
با سرعتی شیطونی، می نواختن به اون ها
همه ی اون شیطونا با هم دیگه اومدن
اومدن و رقصیدن با همدیگه دور هم
بالا می پریدن ، آوازا می خوندن
می رقصیدن توو یک خط
می رقصدن دور هم
پا انگشتی می رقصیدن
روو سراشون می رقصیدن
وحشی ترین آهنگا رو می خوندن
.به طبلای شیطونیشون می زدن
اونا همه خوشحال بودن
از تصمیم تو
.به کشتن من

هیچ می دونی چقدر من گریه کردم؟
هیچ می دونی چند تا فرشته گریید؟
هیچ می دونی همه ی عرش گریید؟
اون روزی که من مردم داخل بطن پاکت؟

یه لحظه قبل قتل من با این ظلم
دیدم قوی ترین رو؛ من خدارو
[که گریه می کرد بی امان[ از این ظلم

: ترجمه موزون و نگارش به صورت ترانه اثر #فرزادجهانبانی از شعر
'I Am Your Baby Mum
اثر دکتر #آنتونی_تئودور

یکشنبه3مردادماه95
کپی رایت: 432810
سروده 172

NOTE:
Original Poem with name 'I Am Your Baby Mum'By Dr. Antony Theodore is in 'Poet's Notes' in below part.
The Translated and set to Persian lyric form By #Farzad_Jahanbani
Sunday, July 24,2016
copyright No: 432810
Poem 172
Farzad Jahanbani
Topic(s) of this poem: abortion, angels, baby, evil, god, holy, mother, murder, play, safe

Form: Lyric

Poems by Farzad Jahanbani: 87 / 92 « prev. poem next poem »

Poet's Notes about The Poem
'I Am Your Baby Mum' - Poem By Dr. Antony Theodore

I am your baby Mum.
I did not come on my own Mum.
God's angels flew down to your womb
from the mighty heavens
and placed me in your holy womb.

I did not come on my own mum;
God wanted it so.

I was so happy in my new cave of love,
in your holy womb
and slept there peacefully.
The angles watched.
They prayed
to keep me safe always
till I will be born on the face of the earth.

They practiced heavenly songs of birth
to play on their golden harps on my birthday.

When I was sleeping in your womb
The angels used to come to me.
You did not know it, my dearest Mum.

I was happy to be born
as your beloved child.

I wanted to smile
I wanted to sing
I wanted to play
I wanted to suck your breast milk
Until you were satisfied.
I wanted to see the smile on your face
When I suck all your milk from your loving breasts.

They were my dreams in your womb, Mum.

But on a cruel day
you decided to kill me.


The devils in the Hades
heard about your decision.
They brought the loudest drum,
played in the devilish rhythms.
All the devils came together,
came and danced in circles,
jumping and singing.
They danced in lines.
They danced in circles.
They danced on the toes.
They danced on their heads.
They sang the wildest of songs
and the devil drummers played.
The whole hell was happy
that you decided to kill me.You know how much I cried?
You know how many angels cried?
Do you know how the whole heaven cried
on my day of death in your holy womb?

A moment before i was cruelly murdered
I saw the All-Powerful God crying helplessly.

#Antony_Theodore
Comments about من نی نی کوچولوی توئم مامانی (Persian Translation Of 'i Am Your Baby Mum' By Dr. Antony Theodore) by Farzad Jahanban

This is a translation of the poem I Am Your Baby, Mum by Dr. Antony Theodore
Sunday, May 14, 2017
Topic(s) of this poem: angels ,crime,evil,god,heaven,helplessness,innocence,love,mother and child
COMMENTS OF THE POEM
Bichitra Anand 15 July 2017

Dr.Tony, it is most sadistic and heart touching.It is quite pathetic.Bears strong message for all of us.

1 0 Reply
Farzad Jahanbani 06 June 2017

My good friend Your poem is nice in all language and that is your magic art Thanks from your trust me

1 0 Reply
Close
Error Success