NHIEN NGUYEN MD


Food Seasoned With Love - Poem by NHIEN NGUYEN MD

The same thing happens this morning as it did yesterday.

Two cats knock on bedroom door when I write my poem.

Gently a cat knocks twice.

I speed up my writing knowing these cats are waiting.

Anyhow these cats heard my footsteps

So they know soon they will be fed.

I want these cats to wait for a while

to increase their appetite

so more eagerly they will eat.

As soon as I open the door, they follow my steps.

Happily they wag their tails rapidly

at the popping sound of their food can tap.

To my surprise, they are not eager to eat their food.

Slowly they eat one half of their food and they walk away.

Then one cat finishes the food on the other cat's plate.

The other cat walks away and rests on our bed.

I place the other cat's plate on the bed for this cat.

Immediately it cleans this plate and licks its lips.

How strange can it be?

One cat needs another cat's plate.

The other needs additional human love.

2/20/2015

NHIEN NGUYEN


Translation of

TÌNH THƯƠNG TRỘN VỚI MIẾNG ĂN - Poem by NHIEN NGUYEN


Sáng nay như sáng hôm qua

Hai mèo gõ cửa, tôi đang viết bài.

Nhè nhẹ, mèo gõ hai lần

Biết là mèo đợi, tôi cần viết mau.

Dù sao nghe bước chân qua

Mèo ta biết chắc sắp gần được ăn.

Tôi muốn mèo đợi chút lâu

Nếu tăng khẩu vị, mèo nhào vô ăn.

Mở cửa, mèo bước theo sau

Nghe tiếng mở hộp, đuôi càng vẫy mau.

Ngạc nhiên, mèo chỉ lơ là

Mèo ăn chậm rãi, bỏ ngang nửa chừng.

Một con ăn đĩa con kia

Con kia đổi ý vào nằm giường chơi.

Tôi mang đĩa tận tới giường

Mèo này ăn sạch, lưỡi còn liếm môi.

Ô hay truyện cũng lạ đời

Mèo cần đĩa bạn, tình thương của người.

NHIEN NGUYEN

Topic(s) of this poem: cat


Comments about Food Seasoned With Love by NHIEN NGUYEN MD

  • (9/19/2016 8:39:00 AM)


    Your poem, Food Seasoned With Love, for your sweet cats, is vert touching. Good work. (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
  • (6/12/2016 10:25:00 PM)


    Thank you for caring, and loving your cats. These cats are very lucky! (Report) Reply

Read all 2 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, March 16, 2015

Poem Edited: Wednesday, June 3, 2015


[Report Error]